aktualności :
Kategoria: Starostwo

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Podhalańskim

Maków Podhalański, ul. Moniuszki 1, tel./fax 33 877 15 27, tel. 33 877 21 30
Dyrektor – Grażyna Borzestowska


Zespół Szkół  im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka, ul. Spółdzielców 1, tel. 33 874 27 71
Dyrektor –Aneta Drobny


Zespół Szkół  im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5, tel. 33 874 21 46
Dyrektor –Sławomir KudziaZespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie

Jordanów, ul. Kolejowa 9, tel. 18 267 55 14, fax 18 267 41 90
Dyrektor – Rafał Rapacz


Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej


Sucha Beskidzka, ul. płk. T. Semika 3, tel. 33 874 22 32
Dyrektor - Anna Sala


Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

Jordanów, ul. Gen. Maczka 131, tel.  18 267 56 58
Dyrektor - Zbigniew Kołat


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim

Maków Podhalański, ul. Rynek 8, tel. 33 874 26 06
Dyrektor - Renata Spisak-Sowa


Dom Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie

Sidzina 602, tel. 18 267 31 90
Dyrektor - Maciej Zimoń

 
Kategoria: Starostwo

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22, tel. 33 872 31 00
Dyrektor - Marek Haber

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, tel. 33 874 40 31
Dyrektor – Krzysztof Cieżak

 

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Maków Podhalański, ul. Żeromskiego 17, tel. 33 877 14 94
Dyrektor - Agata Kopacz

 

Dom Pomocy Społecznej w Łętowni

Łętownia 353, tel. 18 27 73 010
Dyrektor - Roman Dyrcz

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 31, tel. 33 874 25 12
Dyrektor - Janusz Spannbauer

 
Kategoria: Starostwo

Aktualne oświadczenia majątkowe dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego pod adresem www.spsuchabeskidzka.bip.info.pl »- oświadczenia za rok 2008:- oświadczenia za rok 2007:
- oświadczenia za rok 2006 »
- oświadczenia za rok 2005 »

 

Oświadczenia majątkowe:
(stara wersja strony) - 2002
- 2003
- 2004
- 2005

 

 


 
Kategoria: Starostwo


Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 42, tel. 33 874 52 11
Komendant Powiatowy Policji – Dariusz DrobnyKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
Sucha Beskidzka, ul. Makowska, tel. 33 874 18 00
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. mgr inż. Krzysztof OkrzesikPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej
Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, tel. 33 488 65 55

Maksymilian Głowacz


 
Kategoria: Starostwo

KOMISJA FINANSÓW, ADMINISTRACJI I PLANOWANIA

1. ANDRZEJ SZRAMOWIAT - Przewodniczący

2. JACEK ZAJĄC - Z – ca Przewodniczącego

3. TOMASZ SPANNBAUER

4. JÓZEF BAŁOS

5. KRZYSZTOF CHUDZIK

6. STANISŁAW PUDO

 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

1. RENATA BABICZ - Przewodnicząca

2. PIOTR TALAGA              - Z – ca Przewodniczącego

3. ZBIGNIEW HUTNICZAK

4. CZESŁAWA MADOŃ

5. RYSZARD HADKA

6. JADWIGA CZARNY

7. GABRIELA KORBEL

8. WIT MATEUSZ SARLEJ

 

KOMISJA DROGOWNICTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TRANSPORTU

1. SŁAWOMIR KUDZIA    - Przewodniczący

2. MAREK DROBNY          - Z – ca Przewodniczącego

3. CZESŁAWA MADOŃ

4. RYSZARD HADKA

5. GABRIELA KORBEL

6. JAN WOŹNY

7. ARTUR KRUŹLAK

 

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I INTEGRACJI LOKALNEJ

1. JADWIGA CZARNY      - Przewodniczący

2. ARTUR KRUŹLAK        - Z – ca Przewodniczącego

3. ANDRZEJ SZRAMOWIAT

4. PIOTR SURZYN

5. JÓZEF BAŁOS

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. PIOTR TALAGA - Przewodniczący

2. RENATA BABICZ         - Z- ca Przewodniczącego

3. JOANNA STYPUŁA

4. KRZYSZTOF CHUDZIK

5. JACEK ZAJĄC

6. ALINA KUŚ

7. TOMASZ SPANNBAUER

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. MAREK DROBNY - Przewodniczący

2. STANISŁAW PUDO - Z- ca Przewodniczącego

3. JACEK ZAJĄC

4. SŁAWOMIR KUDZIA

5. ANDRZEJ SZRAMOWIAT

6. JAN WOŹNY


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. ALINA KUŚ - Przewodnicząca

2. RENATA BABICZ - Z - ca Przewodniczącego

3. SŁAWOMIR KUDZIA

4. JADWIGA CZARNY

 
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008