aktualności :

Archiwum zapytań ofertowych

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludn 06 grudzień 2016
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania 06 grudzień 2016
Zapytanie ofertowe na wykonanie,dostawę i montaż regałów przesuwnych do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej 01 grudzień 2016
Druk ksiązki – zapraszamy do składania ofert 08 listopad 2016
Zapytanie ofertowe - sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzeszowie WG-II.3032.37.2016 02 listopad 2016
Zapytanie ofertowe - sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzeszowie 02 listopad 2016
Zapytanie ofertowe - sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Styszawie 02 listopad 2016
Zapytanie ofertowe - sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem w Zawoi 02 listopad 2016
Wynik zapytania ofertowego na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy PUP w Suchej Beskidzkiej WO.2510.8.2016 25 październik 2016
Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego określającego prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami Sądu Rejonowego, z wyszczególnieniem wartości budynków oraz pozostałych części składowych nieruchomości. 20 październik 2016

Page 7 of 23

<< Start < poprz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertowe
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008