aktualności :
Wydział Edukacji i Zdrowia Kategoria: Organizacje pozarządowe

WYKAZ STOWARZYSZEŃ REJESTROWYCH

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej

34 – 235 Bystra 373

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie

34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 1

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowni

34 – 242 Łętownia 343

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Naprawie

34 – 240 Jordanów,
Naprawa

5.

Ochotnicza Straż pożarna w Osielcu

34 – 234 Osielec

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu Górnym

34-234 Osielec 821

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie

34 – 787 Sidzina

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku

34 – 240 Jordanów

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej

34 – 240 Jordanów,
Wysoka

10.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej

34 – 240 Jordanów,
ul. Rynek 1

11.

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

34-200 Sucha Beskidzka, ul Mickiewicza 19

12.

Klub Sportowy „Bór” w Toporzysku

34 – 240 Jordanów,
Toporzysko 454

13.

Ludowy Klub Sportowy „Jordan”

34 – 240 Jordanów,
ul. Rynek 1

14.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Zamkowa 1

15.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK „Ziemi Babiogórskiej”
im. prof. dr Walerego Goetla

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 38

16.

Ochotnicza Straż Pożarna w Marcówce

34 – 210 Zembrzyce,
Marcówka 156

17.

Ochotnicza Straż Pożarna w Śleszowicach

34 – 210 Zembrzyce,
Śleszowice 45

18.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawie Dolnej

34 – 210 Zembrzyce,
Tarnawa Dolna 190

19.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zembrzycach

34 – 210 Zembrzyce 511

20.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skawicy Centrum

34 – 221 Skawica Centrum

21.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skawicy Suchej Górze

34 – 221 Skawica Sucha Góra

22.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi  Centrum

34 – 222 Zawoja Centrum

23.

Ochotnicza Straż pożarna w Zawoi Dolnej

34 – 222 Zawoja Dolna

24.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi Górnej

34 – 222 Zawoja Górna

25.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi Przysłop

34 – 222 Zawoja Przysłop

26.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi Wełcza

34 – 222 Zawoja Wełcza

27.

Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Beskidzka Błądonka

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Błądzonka 98

28.

Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Beskidzka Miasto

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Rynek 16

29.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białce

34 – 220 Maków Podhalański,
Białka

30.

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzechyni

34 – 220 Maków Podhalański, Grzechynia

31.

Ochotnicza Straż Pożarna w Juszczynie

34 – 231 Juszczyn

32.

Ochotnicza Straż Pożarna w Juszczynie Polany

34 – 231 Juszczyn Polany

33.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kojszówce

34 – 231 Juszczyn,
Kojszówka 7

34.

Ochotnicza Straż Pożarna Maków Podhalański Centrum

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Kościuszki 2

35.

Ochotnicza Straż Pożarna Maków Podhalański Dolny

34 – 220 Maków Podhalański – Dolny, ul.. Wolności

36.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieprzcu

34 – 231 Juszczyn,
Wieprzec

37.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnówce

34 – 220 Maków Podhalański, Żarnówka

38

Ochotnicza Straż Pożarna w Baczynie

34 – 211 Budzów,
Baczyn 160

39.

Ochotnicza Straż Pożarna w Budzowie

34 – 211 Budzów 452

40.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkówce

34 – 212 Bieńkówka 523

41.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jachówce

34 – 211 Budzów,
Jachówka 232

42.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zachełmnej

34 – 211 Budzów,
Zachełmna

43.

Ochotnicza Straż Pożarna w Hucisku

34 – 233 Hucisko 108

44.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie

34 – 206 Krzeszów 82B

45.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kukowie

34 – 232 Lachowice,
Kuków 151

46.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie

34 – 233 Hucisko,
Kurów 192

47.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lachowicach

34 – 232 Lachowice195

48.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryszawie

34 – 205 Stryszawa 393 A

49.

Ochotnicza Straż Pożarna w Targoszowie

34 – 206 Krzeszów,
Targoszów

50.

Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej
w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 11

51.

Stowarzyszenie Przyjaciół Odbudowy Katolickich Kościołów na Ukrainie

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Źródlana 33

52.

Babiogórskie Towarzystwo Regionalne
w Makowie Podhalańskim

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Wolności 35

53.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”
przy Parafii P.W. „Przemienienia Pańskiego”

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Kościelna 14

54.

Suskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FENIKS” w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Handlowa 1

55.

Towarzystwo Edukacji Informatycznej
w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Zofii Karaś 11

56.

Towarzystwo Miłośników Muzyki

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 20

57.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Suchej Beskidzkiej

34- 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 19

58.

Gminny Klub Sportowy „Świt” w Osielcu

Wiejski Dom Kultury w Osielcu

34 – 785 Osielec

59.

Ludowy Klub Sportowy „WATRA”
w Zawoi

34 – 222 Zawoja Centrum

60.

Ludowy Klub Sportowy „Garbarz”
w Zembrzycach

34 – 210 Zembrzyce 584

61.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Skawica

34 – 221 Skawica 278

62.

Ludowy Klub Sportowy „Technik”
w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Spółdzielców 1

63.

Miejsko – Kolejowy Klub Sportowy „Babia Góra” Sucha Beskidzka

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza – Stadion Sportowy

64.

Miejski Klub Sportowy „HALNIAK” Maków Podhalański

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Sportowa 2

65.

Ludowy Klub Sportowy „NAROŻE”
w Juszczynie

34 – 231 Juszczyn

66.

Beskidzki Klub karate „SEITEDO”

34 – 200 Sucha beskidzka,
os. Na Stawach 6/24

67.

Stowarzyszenie Producentów, Handlowców i Usługodawców w Białce

34 – 220 Maków Podhalański,
Białka

68.

Małopolskie Stowarzyszenie Promocji
i Agroturystyki w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Kościelna 5B

69.

Klub Sportowy „Napravia” w Naprawie

34 – 240 Jordanów,
Naprawa 477

70.

Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. 29 stycznia 2

71.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Grzechyni w Grzechyni

34 – 220 Maków Podhalański, Grzechynia 189

72.

Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce

34 – 212 Bieńkówka,

Dom Wiejski

73.

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „LAS” w Wysokiej

34 – 240 Jordanów,
Wysoka 59

74.

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop” w Zawoi

34 – 222 Zawoja 886

75.

Łucznicze Towarzystwo Sportowe „Zamek Suski” w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Zamkowa 1

76.

Wiejski Klub Sportowy „GROM”
w Grzechyni

34 – 220 Maków Podhalański,
Grzechynia 209

77.

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „JANOSIK” w Naprawie

34 – 240 Jordanów,
Naprawa 381

78.

Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców „PASJA” w Jordanowie

34 – 240 Jordanów,
ul. Mickiewicza 52

79.

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”

34 – 240 Jordanów,
ul. Banacha 1

80.

Kudowy Klub Sportowy „Strzelec”
w Budzowie

34 – 211 Budzów 532

81.

Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica”
w Marcówce

34 – 210 Zembrzyce,
Marcówka 134

82.

Stowarzyszenie „Powiatowe Forum Przedsiębiorcy” Sucha Beskidzka

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Mickiewicza 19

83.

Stowarzyszenie „Tradycja
i Natura” w Bystrej - Sidzinie

34 – 235 Bystra 373

84.

Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „KARAKORUM”

34 – 240 Jordanów,
os. Wrzosy 5/36

85.

Stowarzyszenie Collegium Iuvenum

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Sumerówka 2

86.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mikroregionu „MAGURKA”
w Stryszawie

34 – 205 Stryszawa – Leśna Polana 667

87.

Stowarzyszenie „Klub Zjednoczonej Europy” w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Spółdzielców 1

88.

Stowarzyszenie Muzyczne „Śleszowice”

34 – 210 Zembrzyce,
Śleszowice 199

89.

Orkiestra Dęta „SYGNAŁ” w Budzowie

34 – 211 Budzów

90.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze”

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 19, 667-609-609, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

91.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Źródło”

34 – 240 Jordanów,
ul. Rynek 2

92.

Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia”

34-205 Stryszawa 263, 33 874 25 25,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

93.

Stowarzyszenie „Wielka Polana”

34 – 236 Sidzina 131

94.

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” Sucha Beskidzka

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 41

95.

Wiejski Klub Sportowy „TEMPO” Białka

34 – 220 Maków Podhalański,
Białka 558

96.

Zawoja Lokalna Organizacja Turystyczna

34 – 222 Zawoja 1819

97.

Stowarzyszenie Kulturalne „Chór Bel Canto”

34 – 240 Jordanów,
ul. Kolejowa 9, 18 26 75 514

98.

Stowarzyszenie Motocross Team Rapacz Klub-MTR-Osielec

34 – 234 Osielec 396

99.

Stowarzyszenie „RADOŚĆ”

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Handlowa 2

100.

Ludowy Klub Sportowy „Tarnawianka”

34 – 210 Zembrzyce,
Tarnawa Dolna 272

101.

Stowarzyszenie „Dla Natury 2000”

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Kościelna 5B

102.

Stowarzyszenie Szpitali Małopolski

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Szpitalna 22, 338723 100

103.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Żaczki spod Babiej Góry”

34 – 222 Zawoja,
Zawoja Barańcowa 1773

104.

Stowarzyszenie „Nowy Juszczyn”

34 – 231 Juszczyn 452

105.

Stowarzyszenie „Inicjatywa Społeczna”
w Sidzinie

34 – 236 Sidzina 839

106.

Orkiestra Dęta „RYTM” w Zembrzycach

34 – 210 Zembrzyce 584

107.

Stowarzyszenie „ERUDIO”

34 – 242 Łętownia 707

108.

Stowarzyszenie Pszczelarzy „JODŁA”

34 – 200 Sucha beskidzka,
ul. Zamkowa 1

109.

Stowarzyszenie „Prowincja w Europie”

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Rynek 20

110.

Stowarzyszenie „Nasza Skawica”

34 – 221 Skawica 84

111.

Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”

34 – 210 Zembrzyce 541

112.

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń
w Białce”

34 – 220 Maków Podhalański,
Białka 356

113.

Suskie Stowarzyszenie Kobiet „SAMOPOMOC” Sucha Beskidzka

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Role

114.

Koło Gospodyń Wiejskich „Marcowianki” w Marcówce

34 – 210 Zembrzyce,
Marcówka 120

115.

Stowarzyszenie Gospodyń Sidzinianki
w Sidzinie

34 – 236 Sidzina 123

116.

Zawojskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

34 – 222 Zawoja 1307

117.

KULTART

34 – 223 Zawoja 176

118.

Stowarzyszenie Chór Kameralny
„VOX ALTISONA”

34 – 234 Osielec 500

119.

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej w Jordanowie „ Nasza szkoła”

34-240 Jordanów, ul. Kolejowa 7

120.

Bractwo Zbójników Spod Babiej Góry

34-210 Marcówka 48

121.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Wyobraźnia Miłosierdzia”

34-211Budzów 608

122.

Stowarzyszenie Zintegrowani – Niepokonani

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Rynek 15

123.

Stowarzyszenie Na Rzecz Tradycji i Kultury

34-220Maków Podhalański,                             ul. Kościuszki 5

124.

Stowarzyszenie Ogródków Działkowych „Jasień”

34-200 Sucha Beskidzka, os. Na Stawach 8/45

125.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim „Przystań’

34-220 Maków Podhalański,                           ul. Żeromskiego 17

126.

Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Jordanowie „Dla Naszej Szkoły”

34-240 Jordanów, ul. Kolejowa 9

127.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Trzeźwości i Leczenia Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „Lepsze Jutro”

34-220 Grzechynia 647

128.

Stowarzyszenie „Suscy Seniorzy”

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Handlowa 2

129.

Stowarzyszenie Moto – Łaje Motocykliści Dzieciom

34-200 Sucha Beskidzka, os. Beskidzkie 12/35

130.

Babiogórskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zawoi

34-222 Zawoja 1476

131.

Stowarzyszenie Pralnia Kultury

34-240 Jordanów, ul. Kopernika 6/1

132.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Siedlisko – Stryszawa Górna

34-205 Stryszawa 736a

133.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Makowskiej

34-220 Maków Podhalański,                             ul. Wolności 53

134.

Dziecięcy Zespół Regionalny „Malikowski Groń”

34-220 Grzechynia 314

135.

Stowarzyszenie Ogrodowe „Jasień”

34-200 Sucha Beskidzka, os. Na Stawach 8/45

136.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Niezłe Ziółka

34-240 Toporzysko 58

137.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim

34-220 Maków Podhalański,                            ul. Kościuszki 1

138.

Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych, Ekonomicznych i Oświatowych

34-222 Zawoja 2140

139.

Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

140.

Stowarzyszenie „Nasza Skawica”

34-222 Zawoja 122

141.

Apure Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju

34-200 Sucha Beskidzka,                                  ul. Spółdzielców 1

142.

Stowarzyszenie Sportowe Nadzieje  - Młody Jordan

34-240 Jordanów, os. Wrzosy 5/25

143.

Stowarzyszenie Rodzin Nadzieja

34-220 Kojszówka 217

144.

Stowarzyszenie Nasza Wieś Śleszowice

34-210 Śleszowice 45

145.

Polskie Towarzystwo Podkuwaczy

34-240 Toporzysko 454, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

146.

Stowarzyszenie „Przyjaciół Miast Partnerskich”

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

147.

Stowarzyszenie Inicjatywa Beskidzka

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Role 199

148.

Stowarzyszenie „Kawaleria”

34-240 Toporzysko 454

149.

Stowarzyszenie Aktywizacji społecznej - Inspiracja

34-240 Jordanów, ul. Rynek 2, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

150.

Stowarzyszenie Śleboda

34-234 Osielec 500

151.

Lions Club Wysoka

34-240 Wysoka 191

152.

Szansa Dla Edukacji

34-240 Jordanów, ul. Konopnickiej 2

153.

Jednostka Strzelecka 3031 Sucha Beskidzka imienia I Brygady Górskiej Korpusu Ochrony Pogranicza

34-220 Białka 127, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

154.

Klub Orlika „Wilki”

34-223 Zawoja Wilczna  1570

155.

Ochotnicza Straż Pożarna w Palczy

34-211 Palcza 292

156.

Stowarzyszenie Miłośników Regionu Suskiego „Skarbiec Suski”

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Błądzonka 73

157.

Lux Noctis

34-222 Zawoja 1484

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Wykaz stowarzyszeń
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008