aktualności :

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału - mgr Sabina Lipka
tel. 33 87 57 842
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ul. Kościelna 5b, parter

Godziny otwarcia:

- poniedziałek: sprawy związane z uiszczeniem opłaty 8:15-15:00, pozostałe 8:10 -15:35

- wtorek-piątek: sprawy związane z uiszczeniem opłaty 7:15-13:45, pozostałe 7:10-14:35


Umawianie wizyt:

Realizowanie są tylko wizyty umówione w wyznaczonym terminie.


  • rejestracja pojazdu:  33/ 87 57 846
  • odbiór dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie, czasowe wycofanie z ruchu : 33/ 87 57 843
  • prawo jazdy: 33/ 87 57 845
  • transport, OSK, SKP: 33/ 87 57 841
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl


Pełnomocnictwo.docPrawa jazdy


1.Wniosek o wydanie prawa jazdy.

2.Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowania pojazdem uprzywilejowanym i przewożącym wartości pieniężne.

3.Zgoda rodzica .

4.Oświadczenie o zagubieniu dokumentu prawa jazdy.

Rejestracja pojazdów


wk-1-wniosek o rejestracje wyrejestrowanie zbycie nabycie.

wk-2 podanie o wymianę dowodu rejestracyjnego adnotacje.

wk-3 wniosek o dopisanie współmałżonka.

wk-4 wniosek o nadanie vin i tabliczki znamionowej.

wk-5 wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.

wk-6 podanie o wtórnik.

wk-7 wniosek o czasowe wycofanie.

wk-8 wniosek o dokonanie  adnotacji o ustanowieniu wpisu skreśleniu zastawu rejestrowego.

wk-9 wniosek o dopisanie wykreślenie współwłaściciela.

wk-10 oświadczenie o tablicach - pojazd sprowadzony.

wk-11 oświadczenie o warunkowej rejestracji - pojazd sprowadzony.


Transport


1.Wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby własne.

2.Wniosek o zmian w zaświadczeniu na potrzeby własne

3.Wniosek o udzielenie licencji na przewóz osób sam. osobowym lub pojazdem 7-9.

4.Wniosek o udzielenie licencji -pppr.

5. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

6. Wniosek o zmian danych -licencja i zezwolenie.

7. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.

8. Zawiadomienie-zrzeczenie zakończenie działalności śmierci przedsiębiorcy.

9. Podanie o wydanie zaświadczenia - art. 7 we 1071/2009.

10.Wniosek o przeniesienie uprawnień.

11. Wniosek o udzielenie zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym -regularnym-regularnym specjalnym

12. Wniosek o zmian zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym - regularnym - regularnym specjalnym


Stacje kontroli pojazdów


Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.pdf

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.pdf


Ośrodki szkolenia kierowców

1.Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców .

2.Wniosek o zmianie danych we wpisie do rejestru osk.

3.Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców .

4.Podanie o przedłużenie legitymacji instruktora.

Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b (parter).


Godziny otwarcia:

Kasa jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.

W poniedziałki kasa jest czynna od 8.30 do 15.15 *

*Jeżeli poniedziałek przypada na ostatni dzień miesiąca, kasa jest czynna do 14.00.Jesteś tutaj:   Strona główna Wnioski i formularze
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008