aktualności :

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału - mgr Sabina Lipka
tel. 33 87 57 842
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ul. Kościelna 5b, parter

Godziny otwarcia:

- poniedziałek: sprawy związane z uiszczeniem opłaty 8:15-15:00, pozostałe 8:10 -15:35

- wtorek-piątek: sprawy związane z uiszczeniem opłaty 7:15-13:45, pozostałe 7:10-14:35


Umawianie wizyt:

Realizowanie są tylko wizyty umówione w wyznaczonym terminie.


  • rejestracja pojazdu:  33/ 87 57 846
  • odbiór dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie, czasowe wycofanie z ruchu : 33/ 87 57 843
  • prawo jazdy: 33/ 87 57 845
  • transport, OSK, SKP: 33/ 87 57 841
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl


 

UDZIELENIE :

 

1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.doc

Wniosek o zmianę w licencji/ zezwoleniu.doc


2. Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

3. Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewóz osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym powyżej 7 i nie więcej niż 9osób łącznie z kierowcą.doc


4. Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.doc

 

Zestawienie opłat:

Opłaty za udzielenie ww zezwolenia i licencji

 

UWAGA:

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji wszelkie zmiany danych tj.:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

- numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,

- numeru identyfikacji podatkowej,

- rodzaju i liczy pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca

nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 

ZAWIESZENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO (art. 14a)

Wymagane dokumenty:
- Wypełnione Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego wraz z wypisem (wypisami) z licencji

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.doc

Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

- zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,

- zwrócić do organu, który udzielił licencji wszystkie wypisy z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości, wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia.

 

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH

LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM


Wnioski:

WK-6 Wniosek o udzielenie zezwolenia na przewóz osób.doc


ZMIANA DANYCH

Wniosek o zmianę zezwolenia na przewóz osób.doc

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22 (oznaczenia przedsiębiorcy, jego adresu, przebiegu linii komunikacyjnej, zmiany rozkładu jazdy, zmiany pojazdów zgłoszonych do zezwolenia, zmiany cen za przewóz) nie później niż 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

 

OPŁATY

Opłaty za zezwolenia dla przewozu regularnego na obszarze powiatu na okres:

1 roku – 250 zł

2 lat – 300 zł

3 lat – 350 zł

4 lata – 450 zł

5 lat – 550 zł

Opłata za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego specjalnego stanowi 50% opłaty jak dla przewozu regularnego.

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku, jeśli zgłoszenie kolejnego samochodu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia – 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYKONYWANIE KRAJOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY WŁASNE


Wniosek:

Wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby własne.doc

 

ZMIANA DANYCH

Wniosek o zmianę w zaświadczeniu na potrzeby własne.doc

Zmiana dotycz: oznaczenia przedsiębiorcy, jego adresu, numeru w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

 

OPŁATY


Opłaty za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony – 500 zł

Za wydanie wypisu z zaświadczania na pojazd zgłoszony we wniosku – 100 zł

Za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów– 25 zł.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 100 złotych.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego WE 1071/2009.pdf

Komunikat Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.doc

 

 

 

 

 

 

 


 

Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b (parter).


Godziny otwarcia:

Kasa jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.

W poniedziałki kasa jest czynna od 8.30 do 15.15 *

*Jeżeli poniedziałek przypada na ostatni dzień miesiąca, kasa jest czynna do 14.00.Jesteś tutaj:   Strona główna Transport drogowy
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008