aktualności :

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

ul. Kościelna 5b, tel./fax centrala (33) 87-57-800
Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy - Rafał Hajdyła
Zgłoszenia prac geodezyjnych

Realizowane będą za pomocą geoportalu lub przesłane drogą elektroniczną na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Kontakt: tel. 33 875-78-26

Wykonawców prac geodezyjnych prosi się o kontakt z tutejszym wydziałem za pomocą geoportalu, w przypadku odbioru dokumentów należy telefonicznie umówić się na konkretną godzinę po wcześniejszej opłacie DOO.

Kontakt: tel. 33 875-78-23, 33 875-78-26


Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów

Kopie map ewidencyjnych i zasadniczych oraz innych materiałów zasobu

33 ( 875 78 27)


Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków

Kontakt: tel. 33 875-78-33, 33 875-78-34, 33 875-78-35, 33 875-78-32.


Sprawy z zakresu gospodarki mieniem

Kontakt: 33 875-78-30, 33 875-78-28
Jakie sprawy:
- przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego, (do pobrania: formularz-zgłoszenie pracy geodezyjnej)
- sporządzanie wytycznych technicznych do zgłaszanych prac geodezyjnych,
- kontrola zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjno-kartograficznych, (do pobrania: formularz-wniosek o przyjęcie do zasobu / wyłączenie z zasobu)
- zakładanie i aktualizacja map zasadniczych i ewidencyjnych, tworzenie mapy numerycznej,
- opracowanie i realizacja projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,
- prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- wykonywanie kopii kserograficznych i ozalidowych z posiadanych map ewidencyjnych w skalach 1:1000, 1:2000, 1:2880; sytuacyjno-wysokościowych (zasadniczych) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000,
- sporządzanie wyrysów z map ewidencyjnych i wypisów z części opisowej ewidencji gruntów,
- wykonywanie kopii innych dokumentów z zasobu,
- wgląd do map ewidencyjnych i zasadniczych
- poświadczenie zgodności opracowań geodezyjnych do celów prawnych z materiałami przechowywanymi w PODGiK.


Opłaty za wyrysy:

----- zł

za każdą następną działkę

------ zł


Opłaty za wypisy:

dla pierwszej działki ------- zł

dla każdej następnej działki - -------- złGdzie załatwić:
- Geodeta Powiatowy-Naczelnik Wydziału: parter, pokój nr 11, tel. 87-57-820
- obsługa zgłoszeń geodezyjnych: parter, pokój nr 4, tel. 87-57-826
- kontrola operatów, wydawanie dokumentów dla geodetów: parter, pokój nr 9, tel. 87-57-823
- wydawanie kopii map i wypisów: parter, pokój nr 1, tel. 87-57-827


Kiedy:

- Poniedziałek - 7.00 - 17.00

- Wtorek - piątek - 7.00 - 15.00


- Obsługa stron:

- Poniedziałek - 7.00 - 16.00

- Wtorek - piątek - 7.00 - 14.00Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b (parter).


Godziny otwarcia:

Kasa jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.

W poniedziałki kasa jest czynna od 8.30 do 15.15 *

*Jeżeli poniedziałek przypada na ostatni dzień miesiąca, kasa jest czynna do 14.00.Jesteś tutaj:   Strona główna Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008