aktualności :
Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Kategoria: Inwestycje dofinansowane z Budżetu Państwa
Opublikowano: 05 luty 2021


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGOhttp://www.powiatsuski.pl/images/remote/http--powiatsuski.pl-images-ikony-loga-znaki_strona_www.png


[NAZWA FUNDUSZU] : FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


[NAZWA PROJEKTU]:  ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1702K KUKÓW-KRZESZÓW-TARNAWA W KM OD 5+912,00 DO KM 6+509,00 W MIEJSCOWOŚCI TARNAWA GÓRNA, GMINA ZEMBRZYCE, POWIAT SUSKI


DOFINANSOWANIE: 317 245,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 648 831,90 ZŁ


W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1702K Kuków-Krzeszów-Tarnawa zaprojektowano budowę chodnika lewostronnego z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w miejscowości Tarnawa Górna. Zrealizowana inwestycja w wyraźny sposób ułatwiła poruszanie się pieszych po drodze oraz poprawiła bezpieczeństwo poruszających się tam pojazdów, poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego oraz poszerzenie jezdni przy chodniku. Zmodernizowany w trakcie inwestycji system odwodnienia drogi i terenów przyległych zapewnia dodatkowo prawidłowe odprowadzenie wód opadowych w rejonie wykonanych prac budowlanych.

Galeria zdjęć z realizacji zadania

Jesteś tutaj:   Strona główna Dofinansowane z Budżetu PaństwaROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1702K KUKÓW-KRZESZÓW-TARNAWA W KM OD 5+912,00 DO KM 6+509,00 W MIEJSCOWOŚCI TARNAWA GÓRNA, GMINA ZEMBRZYCE, POWIAT SUSKI
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008