Historia Schroniska

Proces organizowania schroniska młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej miał skomplikowany przebieg. W roku 1999 Starostwo Powiatowe przejęło budynek bursy szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych im Walerego Goetla. Funkcje noclegowe tego obiektu z roku na rok coraz bardziej się kurczyły, ponieważ młodzież nie była zainteresowana zamieszkiwaniem
w obskurnym internacie. W końcu 2001 roku znikły funkcje internatowe, pozostał jednak zdewastowany obiekt, ze szczególnie zniszczonymi pokojami mieszkalnymi i sanitariatami.
W opuszczonych pomieszczeniach, Starostwo stopniowo urządzało swoje biura. Ze względu na konieczność koordynowania robót remontowych jak i prawidłowego zagospodarowania wszystkich czterech kondygnacji powołano w roku 2001 stanowisko Zarządcy Nieruchomości.

Sporządzono plan zagospodarowania budynku przewidujący, że kondygnacje I i II wykorzystywane będą jako biura, kondygnacja IV podlegać będzie wynajmowi obcym instytucjom na pomieszczenia biurowe. W pozostałej do zagospodarowania III kondygnacji postanowiono utrzymać pomieszczenia noclegowe organizując tzw. najem okazjonalny dla grup zbiorowych i indywidualnych osób.

Wybór środkowej kondygnacji na pomieszczenia noclegowe, był podyktowany faktem, że akurat na tym piętrze grupa bezrobotnych odbywała kurs malarski w związku z czym pomieszczenia te w pierwszym rzędzie można było zagospodarować. Ta forma działalności wspierana była przez zaplecze kuchenne i stołówkowe, gdzie umożliwiono żywienie dla grup zorganizowanych. Najem okazjonalny funkcjonował przez dwa lata (2001-2003), a frekwencja oraz ilość zgłaszających się chętnych przekroczyły oczekiwania, zważywszy na fakt, że nie były podjęte żadne działania promocyjne. Aby uporządkować stan prawny tej formy działalności oraz sprostać oczekiwaniom klientów, podjęto decyzję o utworzeniu na bazie pomieszczeń III kondygnacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. W budżecie na 2004 rok zabezpieczono odpowiednie kwoty, przeprowadzono remont i w marcu 2004 roku zostało uruchomiono całoroczne, doskonale wyposażone i estetycznie wykończone schronisko młodzieżowe.

Inicjatywa ta zyskała pochlebne opinie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, które rozpropagowało obiekt. W chwili obecnej spełnia faktycznie funkcje całorocznego domu wycieczkowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Stopniowo zajęto się promocją obiektu. Wydano foldery oraz uruchomiono informacje na stronach internetowych. Frekwencja
w schronisku stale wzrasta. Okazało się, że istniało ogromne zapotrzebowanie na tego typu obiekt i pomysł był trafny. W chwili obecnej schronisko posiada 50 miejsc noclegowych.