Cennik

Cennik

  1. Ustala się ceny za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelna 5b.

 

L.p.

Wyszczególnienie

Miejsce w pokoju 5 i więcej osobowym

Miejsce w pokoju 3-4 osobowym

Miejsce w pokoju 1 lub 2 osobowym

1.

Młodzież szkolna

i akademicka, nauczyciele, nauczyciele akademiccy,

(w tym nauczyciele akademiccy emerytowani), pracownicy SSM

Pierwszy nocleg: 21,00 zł

Każdy następny: 15,00 zł

 

Pierwszy nocleg: 23,00 zł

Każdy następny: 17,00 zł

 

Pierwszy nocleg: 32,00 zł

Każdy następny: 26,00 zł

 

2.

Opiekunowie grup zorganizowanych od 15 osób

Pierwszy nocleg: 7,00 zł

Każdy następny: 1,00 z

 

Pierwszy nocleg: 7,00 zł

Każdy następny: 1,00 zł

 

Pierwszy nocleg: 7,00 zł

Każdy następny: 1,00 zł

 

3.

Pozostali turyści

Pierwszy nocleg: 26,00 zł

Każdy następny: 20,00 z

 

Pierwszy nocleg: 29,00 zł

Każdy następny: 23,00 zł

 

Pierwszy nocleg: 42,00 zł

Każdy następny: 36,00 zł

 

4.

Pokój 1 osobowy

Pierwszy nocleg: 60,00 zł

Każdy następny: 54,00 zł

5.

Nocleg przygotowany doraźnie na posłaniu zastępczym

7,00 + 6,00 pościel

6.

Korzystanie
z pomieszczeń schroniska w ciągu dnia (między godz. 10.00 a 17.00)
od osoby

3,00 zł

7.

Opłata za udostępnienie œwietlicy dla nie korzystających
z noclegów

24,40 zł/h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych korzystają ze zniżek w wysokości 20%, jeżeli posiadają ważną legitymację, posiadacze odznaki „Zasłużony Działacz Turystyki” oraz „Złotej Odznaki PTSM” z ważną legitymacją członkowską mają prawo do 50% zniżki. W przypadku występowania obu ww. ulg przysługuje jedna wyższa.

III. W okresie zmniejszonego ruchu turystycznego kierownik Schroniska może obniżyć cenę za świadczone usługi do 20%.

VI. Do obowiązujących cen w okresie od 20 grudnia do 6 stycznia należy doliczyć 10,00zł.

V. W-w stawki zawieraj podatek VAT.