aktualności :
Wydział Edukacji i Zdrowia Kategoria: Przetargi
Opublikowano: 28 grudzień 2020 Odsłony: 389

Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Liderów szkolnych w ramach projektów pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie  II” oraz ,,Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy  II”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Dokumentacja postępowania:

ogoszenie o zamwieniu.pdf

28-12-2020-siwz-penienie-funkcji-liderw-szkolnych-1.pdf

zaczniki edytowalne do siwz.doc


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.01.2021r.)

ogoszenie o zmianie ogoszenia.pdf


Zmiana treści SWIZ (04.01.2021r.)

04-01-2021-zmiana-siwz.pdf


Informacja z otwarcia ofert (07.01.2021r.)

07.01.2020 informacja z otwarcia ofert.pdf


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogoszeniu o udzieleniu zamwienia.pdf

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum przetargówPrzetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Liderów szkolnych w ramach projektów pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz ,,Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008