aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 12 październik 2020 Odsłony: 1698

Od soboty 10.10.2020 powiat suski znajduje się w czerwonej strefie COVID. Wszystkich mieszkańców obowiązują zaostrzone rygory sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Poniżej opisane są najistotniejsze z nich.

Obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, czyli miejscach takich jak: środki publicznego transportu zbiorowego, miejsca ogólnodostępne (drogi i place, cmentarze, miejsca postoju pojazdów i parkingi leśne), nieruchomości wspólne, zakłady pracy i budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe i usługowych, targowiska, miejsca sprawowania kultu religijnego, cmentarze. Zasłanianie ust i nosa jest także obowiązkowe w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się jednocześnie osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa

Podczas zakupu towarów i usług w placówkach handlowo-usługowych obowiązuje noszenie przez klientów rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

W trakcie wydarzeń religijnych odbywających się w kościele (lub wewnątrz innego obiektu) maksymalne obłożenie może wynieść 50%; obowiązuje zakrywanie ust i nosa (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

W trakcie wydarzeń religijnych odbywających się na zewnątrz istnieje obowiązek zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami; obowiązuje zakrywanie ust i nosa (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Wesela, komunie oraz inne uroczystości, przyjęcia okolicznościowe, zebrania i spotkania mogą być organizowane przy maksymalnej ilości 50 osób (z wyjątkiem obsługi). Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

W środkach publicznego transportu zbiorowego wykorzystanych może być jednorazowo maksymalnie 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Ograniczenie to dotyczy przewozów lokalnych w ramach obszaru czerwonego.

Obiekty gastronomiczne mogą prowadzić działalność wyłącznie w godzinach 6.00-22.00 (nie dotyczy realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu). Limit osób korzystających jednocześnie z obiektu wynosi 1 osoba / 4 m². W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Wydarzenia sportowe mogą odbywać się bez udziału publiczności.

Działalność siłowni oraz centrów i klubów fitness jest dopuszczalna pod warunkiem, gdy na siłowni lub w klubie znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 10 m² powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Baseny mogą działać pod warunkiem maksymalnego obłożenia w wysokości 75%.

Wydarzenia kulturalne w pomieszczeniach (włącznie z kinami, amfiteatrami i muszlami koncertowymi) mogą się odbywać pod warunkiem udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, przy wykorzystaniu nie więcej niż 25% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami; obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

Wydarzenia kulturalne na otwartym powietrzu mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób i zachowania odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami; obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

Działalność hotelarska jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej – jeśli takie są świadczone w obiektach noclegowych.

W salonach kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki – także jego opiekun.

Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek oraz innych miejsc udostępnionych do tańczenia (tzw. wolny parkiet).


Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościPowiat suski w czerwonej strefie
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008