aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 13 luty 2020 Odsłony: 1651

12 lutego br. w powiecie suskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 11 marca. Zanim Powiatowa Komisja Lekarska przystąpiła do pracy,  odbyło się  krótkie spotkanie inaugurujące z udziałem starosty suskiego Józefa Bałosa, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu ppłk-a Pawła Wójcika, przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej Leszka Nagórzańskiego.

Osoby, które zostaną wezwane do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską dla Powiatu Suskiego powinny zgłosić się w określonym w wezwaniu terminie do komisji, która znajduje się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Płk Tadeusza Semika 1.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2001 roku;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996 -2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1999– 2000, które:

a)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

5. Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Podczas kwalifikacji należy posiadać ze sobą:

1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Dokumentację medyczną( jeżeli posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.
4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.


W razie, gdy z ważnych przyczyn osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może stawić się przed komisją w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest o tym powiadomić burmistrza lub wójta najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana do stawienia się. Powinna dołączyć jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny swojej nieobecności oraz ustalić inny termin.


PLAN PRACY POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ DLA POWIATU SUSKIEGO w 2020 roku

Lp

Miasto Gmina

Termin pracy powiatowej komisji lekarskiej

(za wyjątkiem sobót, dni świątecznych)

1. czas pracy komisji:
8.00 – 12.00

2. ilość dni kwalifikacji wojskowej:
21 dni w tym:

- kwalifikacja kobiet: 10.03.2020 r. (wtorek)


- dzień rezerwowy 11.03.2020 r. (środa)

1

Zembrzyce

12.02.2020 r.


2

Zembrzyce

UM Jordanów

13.02.20120 r.


3

UM Jordanów

Bystra Sidzina

14.02.2020 r.


4

Bystra Sidzina


17-18.02.2020 r.


5

Stryszawa

19-20.02.2020 r.


6

Stryszawa

Maków Podhalański

21.02.2020 r.


7

Maków Podhalański

24-25.02.2020 r.

8

Maków Podhalański

UG Jordanów

26.02.2020 r.


9

UG Jordanów


27-28.02.2020 r.


10

Budzów

2-3.03.2020  r.


11

Zawoja


4-5.03.2020 r.


12

Sucha Beskidzka

6-9.03.2020 r.


 


Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościRozpoczęto kwalifikację wojskową
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008