aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 07 luty 2020 Odsłony: 1317

30 stycznia 2020 r. podpisana została przez powiat umowa na realizację projektu „Podbabiogórze – aktywnie i na luzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Jego głównym celem jest budowa wizerunku i rozpoznawalności leżącego na polsko-słowackim pograniczu Podbabiogórza, jako regionu - marki - o znacznym potencjale przyrodniczym i kulturowym poprzez przeprowadzenie akcji promocyjnych podczas targów turystycznych zarówno wśród touroperatorów, biur podróży jak i turystów indywidualnych oraz opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych i produktów medialnych popularyzujących i poszerzających wiedzę o walorach regionu.

Promocja Podbabiogórza, jego atrakcji i dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego ma umożliwić dotarcie z pożądanym przekazem do szerokiej grupy odbiorców i przełożyć się na zwiększenie zainteresowania regionem oraz przyczynić się do lepszej rozpoznawalności tego obszaru jako ciekawej turystycznej destynacji.

W ramach projektu opracowane i wydane zostaną materiały opisujące atrakcje przyrodnicze, kulturowe i turystyczne regionu oraz przekazujące kompleksowo podstawowe informacje o całym obszarze (przewodnik, folder, folderek promocyjny, informator o bazie noclegowej, mapa). Zostaną one wykorzystane głównie podczas targów turystycznych, na których, na stoisku powiatu, prezentowane będą także powstałe z projektu: film promocyjny i aplikacja mobilna. Opracowanie i wydanie materiałów w formie publikacji, filmu (także na nośnikach usb) i aplikacji mobilnej umożliwi przeprowadzenie skuteczniejszych działań promocyjnych również poza targami. Planowane jest przekazanie części nakładów do punktów informacji turystycznej (z włączeniem miejsc, w których taka informacja jest zwyczajowo udzielana) w Polsce oraz na Słowacji (słowackie, polskie, angielskie i niemieckie wersje językowe). Film promocyjny oraz aplikacja mobilna umieszczone zostaną już w połowie lutego na ogólnodostępnych platformach w sieci. Aplikację będzie można pobrać nieodpłatnie. Umożliwi ona m.in. planowanie i bezpieczne wędrowanie po pieszych szlakach turystycznych Podbabiogórza.

Wniosek projektowy złożono do Euroregionu „Beskidy” na nabór, który trwał do końca lipca 2019 r. Po przejściu kolejnych etapów kwalifikacyjnych został on zatwierdzony finalnie 14.01.2020 r. W związku z tym, że program Interreg dopuszcza możliwość podejmowania działań projektowych jeszcze przed podpisaniem umowy, część z nich rozpoczęto już w październiku ubiegłego roku, a ostatnie zakończone zostaną przed 30.06.2020 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze słowacką Orawską Polhorą. Jego planowany budżet wynosi 57 996,96 €, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 5% z budżetu państwa.

Projekt przygotował i realizuje Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościNowy projekt promocyjny powiatu
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008