aktualności :

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU STAROSTWA

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Suskiego!

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, dla zminimalizowania tempa rozwoju epidemii i rozprzestrzeniania się groźnego wirusa, administracja rządowa wprowadza kolejne ograniczenia, które są niezbędne, ale wymuszają poważne zmiany we wszystkich praktycznie sferach naszego codziennego życia.

Mam świadomość tego, że docierają do Państwa za pośrednictwem mediów liczne apele, kierowane zarówno przez władze państwowe, ekspertów, jak i osoby, które bezpośrednio walczą z epidemią, o przestrzeganie wszystkich wprowadzanych ograniczeń oraz zaleceń sanitarnych. Nie muszę więc ich tu przypominać, proszę tylko o ich rygorystyczne przestrzeganie oraz o zrozumienie i tak potrzebną zwłaszcza teraz solidarność.

O Państwa bezpieczeństwo i porządek w powiecie dbają wszystkie nasze służby, z którymi, jako starosta jestem w ciągłym kontakcie. Chciałbym w tym miejscu serdecznie Im podziękować. Myślę, że również w Państwa imieniu, mogę te gorące podziękowania złożyć lekarzom, pielęgniarkom, sanitariuszom i całemu personelowi suskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej policjantom, strażakom, wolontariuszom oraz wszystkim sumiennie wypełniającym na co dzień swoje obowiązki służbowe i pracownicze.

Dołączam też do apelu dyrekcji suskiego ZOZ-u o wsparcie w tym szczególnym okresie naszego powiatowego szpitala i każdą możliwą pomoc przyczyniającą się do wzmocnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów oraz personelu (kontakt pod nr tel.: 668-312-898 oraz mailowo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Jako powiat zakupiliśmy już i przekazaliśmy szpitalowi indywidualne zestawy ochrony biologicznej.

Szanowni Państwo, nie ustawajmy we wspólnej walce z epidemią, a żyjąc nadzieją, że jej kres nadejdzie już niedługo, pamiętajmy - czas w którym to nastąpi, zależy też od nas samych!


Z poważaniem
Józef Bałos
Starosta SuskiAktualności Starostwa

XVIII sesja Rady Powiatu Suskiego

XVIII sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji odbędzie się 28 maja 2020 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b.

Harmonogram naboru uczniów 2020/2021

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Edukacji  Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021 dostępny jest już harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna znów otwarta

Poradnia  Psychologiczno - Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej wznowiła od 18 maja br. przyjmowanie dzieci i młodzieży w budynku placówki. Opracowano odpowiednie procedury bezpieczeństwa, które zostały pozytywnie zarekomendowane przez Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej. Zakupiono środki ochrony osobistej, a miejsca pracy przygotowano do bezpośredniej pracy z klientem (np. poprzez montaż osłon na biurkach, wyposażenie każdego stanowiska pracy w płyn do dezynfekcji).

Nowe środki na remonty dróg

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią stale trwają prace na powiatowych drogach, a zaplanowane inwestycje realizowane są zgodnie z  przyjętym harmonogramem. Modernizacja powiatowej infrastruktury  drogowej nabierze niedługo jeszcze większego tempa. W połowie kwietnia  do suskiego starostwa dotarły pomyślne wiadomości związane z  rozstrzygnięciem tegorocznego naboru wniosków na dofinansowanie prac ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Powiatowi suskiemu zostało  przyznanych prawie 5 milionów złotych, które przeznaczone zostaną na realizację trzech następujących inwestycji:

Czasowe zamknięcie drogi w Juszczynie

W związku z planowanymi robotami polegającymi na ułożeniem nowej nawierzchni na odcinku drogi powiatowej Nr 1718 K Skawica- Rotnia- Juszczyn w km 4+911 – 5+540 w miejscowości  Juszczyn (od roli Sarnowej – kościół w Juszczynie do Juszczynkowej) informujemy o czasowym wyłączeniu tego odcinka z ruchu w dniach 18-19 maja 2020 (poniedziałek i wtorek) od godz. 8.00 do 19.00. W tych dniach obowiązywać będą objazdy drogą krajową nr 28 i wojewódzką nr 957.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie suskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje o sytuacji  epidemiologicznej  na terenie powiatu suskiego:

Konkurs „Przyłącz się do zwalczania agresji i hejtu w sieci”

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej przy współudziale władz samorządowych z terenu powiatu suskiego organizuje konkurs  pn. „Przyłącz się do zwalczania agresji i hejtu w sieci”. Konkurs ma polegać na opracowaniu hasła oraz logo akcji. W obecnej sytuacji dzieci i młodzież spędza długi czas w sieci internetowej. Poza nauką mają dostęp do różnych stron, na których pojawiające się treści, zdjęcia oraz filmy zawierają dużo agresji i wulgaryzmów. Stworzony przez dzieci i młodzież z terenu powiatu suskiego symbol w postaci logo, będzie informować administratora danej strony internetowej, że treści, jakie się pojawiają np. w komentarzach, zawierają agresje i hejt. Wklejone pod takie treści opracowane logo, zasygnalizuje administratorowi strony, iż treść ta powinna  być usunięta. Udział jest dobrowolny, niemniej jednak zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w przedsięwzięciu i przesłania swoich pomysłów przez uczniów wszystkich szkół z naszego powiatu.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa”

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłosiło nabór wniosków dla przedsiębiorców o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”  

Zmiany w funkcjonowaniu starostwa - aktualizacja

Zarządzenie Starosty Suskiego Nr 20/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.  w sprawie ograniczenia działalności Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Likwidacja zakładu budżetowego to nie koniec krytej pływalni

W dniu dzisiejszym tj. 23.04.2020 r., podczas sesji Rady Powiatu Suskiego, podjęta została uchwała w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej. Nie była to dla Rady Powiatu decyzja łatwa. Była jednak na pewno głęboko przemyślana, wymuszona obowiązującymi przepisami oraz podyktowana naszą głęboką troską o mienie i budżet powiatu, za których stan odpowiadamy przed mieszkańcami.

XVII sesja Rady Powiatu Suskiego

XVII sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b.

Wsparcie dla projektu ZOZ-u

Na realizowany przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej projekt pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” powiat przekazał środki w wysokości 165.000 zł. Za pośrednictwem powiatu również gminy wsparły to przedsięwzięcie. Do tej pory takie wsparcie w łącznej kwocie 76.288 zł przekazało pięć podbabiogórskich gmin (Bystra – Sidzina, Zawoja, Zembrzyce oraz miasto Jordanów i gmina Jordanów).

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), kierując się dobrem zarówno petentów, jak i pracowników tut. urzędu od dnia 26.03.2020 r. do odwołania. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zostaje zamknięte dla petentów i przechodzi w tryb pracy wewnętrznej, oznacza to, że sprawy będą załatwiane wyłącznie telefonicznie, drogą elektroniczną i korespondencyjnie. Wszystkie niezbędne opłaty należy dokonywać przelewem na wskazany numer konta bankowego. Informujemy również, że w godzinach pracy urzędu, na zewnątrz - przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b zostanie udostępniona skrzynka podawcza, w której można będzie umieścić wnioski lub inną korespondencję kierowaną do Starostwa. W związku z powyższym zalecamy kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz systemu e-PUAP. Godziny pracy urzędu: od poniedziałku – do piątku od 7:00 do 15:00 Wprowadzone ograniczenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i pracowników tut. urzędu. Dodatkowe informacje i aktualności dotyczące pracy Starostwa będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej http://www.powiatsuski.pl/

INFORMACJA DLA SENIORÓW

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalna inforlinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00

Zmiany w pracy starostwa - aktualizacja

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), kierując się dobrem zarówno petentów, jak i pracowników tut. urzędu od dnia 23.03.2020 r. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej będzie przyjmowało strony od poniedziałku – do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00 zgodnie z wcześniej ustalonymi telefonicznie terminami.

XVI sesja Rady Powiatu Suskiego

XVI sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji odbędzie się 26 marca 2020 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b.

III POWIATOWY FESTIWAL NAUKI

W dniach 09 – 11 marca br. po raz trzeci zorganizowany został Powiatowy Festiwal Nauki – inicjatywa, której głównym celem jest promowanie oferty szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat suski. Festiwal odbył się na terenie obiektów Zespołu Szkół im. W. Goetla oraz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. W wydarzeniu tym wzięli udział uczniowie klas ósmych większości szkół podstawowych z terenu powiatu suskiego, ale gościliśmy także szkoły spoza terenu naszego powiatu z miejscowości: Mucharz, Jaszczurowa oraz Stryszów.  

Nagrody Powiatu Suskiego 2019 przyznane

Od 2013 roku Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej nagradza najlepszych sportowców i trenerów z powiatu za osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej. Od 2016 roku nagrody te są wręczane podczas gali „Sportowiec Roku” podsumowującej plebiscyt portalu Sucha24.pl. Tegoroczna uroczystość odbyła się 10 marca w kompleksie Tequila-Catering w Kukowie.

XVIII sesja Rady Powiatu Suskiego

XVIII sesja Rady Powiatu Suskiego ... XVIII sesja Rady Powiatu Suski

Harmonogram naboru uczniów 2020/2021

Harmonogram naboru uczniów 2020/2021... Informujemy, iż na stronie Mi

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna znów otwarta

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna znów ... Poradnia  Psychologiczno

Nowe środki na remonty dróg

Nowe środki na remonty dróg... Pomimo trudnej sytuacji związ

Czasowe zamknięcie drogi w Juszczynie

Czasowe zamknięcie drogi w Juszczynie ... W związku z planowanymi robo

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie suskim

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie... Państwowy Powiatowy Inspektor

Konkurs „Przyłącz się do zwalczania agresji i hejtu w sieci”

Konkurs „Przyłącz się do zwalczania agre... Komenda Powiatowa Policji w Su

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa”

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa”... Województwo Małopolskie - Ma

Wydział Środowiska Kategoria: Informacje i komunikaty

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10. Szczegółowa informacja znajduje się poniżej.

Zobacz więcej

Poznaj Powiat Suski

Położenie

Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województ

Kalendarz imprez

Najważniejsze imprezy na obszarze powiatu suskiego w 2020 r.STYCZEŃstyczeń – Sucha BeskidzkaG

Mapy

Mapa poglądowa Mapa administracyjna Mapa szczegółowa do pobrania plik

Historia

W okresie wczesnego średniowiecza tereny obecnego powiatu suskiego pokrywa

Informatory turystyczne

- INFORMATORY i FOLDERY »

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Informacje i komunikatyInformacja o zanieczyszczeniu powietrza 07.01.2020 r.
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008