aktualności :
Kategoria: E-Urząd

DOKUMENTY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ MOŻNA ZŁOŻYĆ POPRZEZ:

1.Elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Suchaj Beskidzkiej za pośrednictwem  formularza umieszczonego na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem praw jazdy oraz rejestracją pojazdów.2.Dostarczenie dokumentów osobiście w godzinach pracy urzędu tj.:
- Poniedziałek –  piątek: w godzinach od 7.00 do 15.00, na Dziennik Podawczy  Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na następujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
c) Płyta CD-RW
d) Płyta DVD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2.Akceptowalne formaty załączników to:
a DOC, RTF
b XLS
c CSV
d TXT
e GIF, TIF, BMP, JPG
f PDF
g ZIP

3.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

 
Kategoria: E-Urząd

 

Adresy naszych skrzynek na platformie ePUAP:

  • /starostwosucha/skrytka
  • /starostwosucha/SkrytkaESP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP służy do składania pism w formie elektronicznej kierowanych do Starostwa Powiatowego. Aby móc korzystać z ePUAP konieczne jest założenie bezpłatnego konta na platformie.

 

EPUAP - Instrukcja zakładania konta

 

Pisma składane przy pomocy ePUAP powinny być podpisane z użyciem podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub przy pomocy Profilu Zaufanego - bezpłatnej alternatywy dla podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny można zakupić w jednej z kilku firm świadczących usługi certyfikacyjne natomiast Profil Zaufany można założyć po zalogowaniu na swoje konto w ePUAP i złożeniu wniosku o Profil Zaufany.

EPUAP - Instrukcja zakładania i użytkowania Profilu ZaufanegoPozostałe instrukcje:
EPUAP - Instrukcja korzystania z certyfikatu
EPUAP - Instrukcja użytkownika - Moje dokumenty
EPUAP - Instrukcja użytkownika - Katalog UsługAby złożyć pismo należy wykorzystując formularz elektroniczny złożyć wniosek ogólny dołączając do niego jako załącznik jeden z wypełnionych wniosków w konkretnej sprawie (dostępnych do pobrania poniżej) lub dowolny inny załącznik. Załączniki powinny być w jednym z formatów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216). Preferowane formaty załączników to: DOC, PDF, RTF, XLS, JPG, BMP, TIF.
Maksymalny rozmiar wiadomości przesłanej na adres skrzynki podawczej  wynosi 5 MB a maksymalny rozmiar pojedyńczego załącznika wynosi 3,5 MB. Wiadomości nie spełniające w/w ograniczeń nie są przez skrzynkę akceptowane.

Formularz:
Wniosek, skarga, zapytanie do urzędu (wniosek ogólny)Dokumenty elektroniczne do pobrania i załączenia do wniosku ogólnego ePUAP:

W przygotowaniu

 
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008